Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN

Meetresultaten MAN

Het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) meet de maandgemiddelde ammoniakconcentratie in de lucht in Nederlandse natuurgebieden. Het MAN is in 2005 gestart met metingen in 22 natuurgebieden. Hierna is het meetnet een aantal keren uitgebreid met meerdere natuurgebieden.
Deze pagina toont de huidige MAN-gebieden. Bij selectie kunt u doorklikken naar de meetresultaten. Hier kunt u de meetgegevens ook downloaden.

MAN gebieden

Kaart met MAN gebieden in Nederland
Duinen Texel en achterland Vlieland Terschelling-Bosplaat Schiermonnikoog Groote Wielen Leekstermeergebied Van Oordt's Mersken Fochteloërveen en Esmeer Drentse Aa Drents-Friese Wold Rottige Meenthe en Brandemeer Dwingelderveld Bargerveen Vechtstreek Springendal Oostvaardersplassen Boetelerveld Sallandse Heuvelrug De Borkeld en Elssenerveld Dinkelland Needse Achterveld Buurserzand en Haaksbergerveen Witte Veen Stelkampsveld Korenburgerveen Wooldse Veen Veluwe centrale doorsnede Veluwe A50 Veluwe algemeen Bennekomse Meent Zwanenwater Noord-Hollands Duinreservaat Eilandspolder Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder Kennemerland Meyendel Naardermeer Oostelijke Vechtplassen Nieuwkoopse Plassen Voornes duin Haringvliet Biesbosch Grevelingen Krammer-Volkerak Kop van Schouwen Oosterschelde Manteling van Walcheren Yrseke en Kapelse Moer Brabantse Wal Westerschelde en Saeftinghe Loonse en Drunense Duinen Kampina Maasduinen Boschhuizerbergen Mariapeel Strabrechtse Heide Groote Peel Sarsven en De Banen Meinweg Brunssummerheide Sint Pietersberg Geuldal

Lijst met gebieden

 1. Bargerveen

  Omschrijving
  Het Bargerveen is het grootste hoogveenrestant van Nederland met belangrijke natte natuur
  Metingen sinds
  2008
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Bargerveen
 2. Bennekomse Meent

  Omschrijving
  De Bennekomse Meent is een klein blauwgraslandreservaat in de Gelderse Vallei
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Bennekomse Meent
 3. Biesbosch

  Omschrijving
  De Biesbosch was een in Europa uniek uitgestrekt zoetwatergetijdengebied dat door de Deltawerken echter is veranderd in een verruigd moerasgebied
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Biesbosch
 4. Boetelerveld

  Omschrijving
  Het Boetelerveld is een vochtig heideterrein met bos en vennen
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Boetelerveld
 5. Boschhuizerbergen

  Omschrijving
  Boschhuizerbergen is een stuifzandgebied met veel jeneverbesstruweel omgeven door bos
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Boschhuizerbergen
 6. Brabantse Wal

  Omschrijving
  De Brabantse Wal is een heuvelachtig gebied met een gevarieerde natuur met veel bos
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Brabantse Wal
 7. Brunssummerheide

  Omschrijving
  De Brunssummerheide is een sterk geaccidenteerd heide- en bosgebied met o.a. hoogveen en een beek
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Brunssummerheide
 8. Buurserzand en Haaksbergerveen

  Omschrijving
  Het Buurserzand is een heidegebied met vennen en jeneverbesstruweel, het Haaksbergerveen is een veengebied
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Buurserzand en Haaksbergerveen
 9. De Borkeld en Elssenerveld

  Omschrijving
  De Borkeld is een deel van een stuwwal met verschillende natuurtypen die echter vaak last hebben van vergrassing
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van De Borkeld en Elssenerveld
 10. Dinkelland

  Omschrijving
  Het Dinkelland bestaat uit het beekdal van de Dinkel met een aantal zijbeken en drie kleine gevarieerde heideterreinen
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Dinkelland
 11. Drentse Aa

  Omschrijving
  Het Drentse Aa-gebied is een beekdallandschap met een grote variëteit aan oude cultuurlandschappen afgewisseld door natuur.
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Drentse Aa
 12. Drents-Friese Wold

  Omschrijving
  Het Drents-Friese Wold vormt een zeer afwisselend landschap met o.a. bossen, heide, grasland en vennen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Drents-Friese Wold
 13. Duinen Texel en achterland

  Omschrijving
  Het gebied bestaat uit een uitgestrekt duingebied in het westen met o.a. een kweldergebied en een aantal natuurgebieden in de polder
  Metingen sinds
  2013
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Duinen Texel en achterland
 14. Dwingelderveld

  Omschrijving
  Het Dwingelderveld is een uitgestrekt heideterrein met in het noorden veel bos
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Dwingelderveld
 15. Eilandspolder

  Omschrijving
  De Eilandspolder is een ontgonnen hoogveenvlakte met veel veengrasland en in het westen ook open water
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Eilandspolder
 16. Fochteloërveen en Esmeer

  Omschrijving
  Het Fochteloërveen is een vrij jong hoogveengebied met heide
  Metingen sinds
  2008
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Fochteloërveen en Esmeer
 17. Geuldal

  Omschrijving
  Het Geuldal is een beekdalgebied met grote hoogteverschillen en een afwisseling van cultuurland en natuur
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Geuldal
 18. Grevelingen

  Omschrijving
  De Grevelingen is een voormalige zeearm dat nu het grootste zoutwatermeer is van Europa
  Metingen sinds
  2012
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Grevelingen
 19. Groote Peel

  Omschrijving
  De Groote Peel is een afwisselend voormalig hoogveengebied met o.a. heide en grote vennen in een omgeving met zeer veel ammoniakbronnen
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Groote Peel
 20. Groote Wielen

  Omschrijving
  De Groote Wielen is een gebied met graslanden, rietmoeras, grote plassen en vaarten
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Groote Wielen
 21. Haringvliet

  Omschrijving
  Het Haringvliet is een afgesloten zeearm dat nu een groot zoetwaterbekken vormt met een variatie aan oevernatuur
  Metingen sinds
  2013
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Haringvliet
 22. Kampina

  Omschrijving
  Kampina is een gevarieerd natuurgebied met heide, bos, vennen en stukjes cultuurlandschap
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Kampina
 23. Kennemerland

  Omschrijving
  Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt en afwisselend duingebied met een rijke natuur op de overgang van kalkrijke jonge duinen naar de kalkarme duinen van het noorden
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Kennemerland
 24. Kop van Schouwen

  Omschrijving
  De Kop van Schouwen is een afwisselend open duingebied met steile duinen, bossen en in het oosten ook wat oud cultuurlandschap
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Kop van Schouwen
 25. Korenburgerveen

  Omschrijving
  Het Korenburgerveen is een veen- en moerasgebied op de overgang van hoogveen naar laagveen en zandlandschap met daardoor een rijke natuur
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Korenburgerveen
 26. Krammer-Volkerak

  Omschrijving
  Het Krammer-Volkerak is een afgesloten zeearm met 40 eilandjes waar de vegetatie verandert door de geleidelijke ontziting van de bodem
  Metingen sinds
  2013
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Krammer-Volkerak
 27. Leekstermeergebied

  Omschrijving
  Het Leekstermeergebied is een open veenweidelandschap grenzend aan het Leekstermeer
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Leekstermeergebied
 28. Loonse en Drunense Duinen

  Omschrijving
  De Loonse en Drunense Duinen is een stuifzandgebied omringd door bos met in het zuiden een beekdal met bos, moeras en vennen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Loonse en Drunense Duinen
 29. Maasduinen

  Omschrijving
  De Maasduinen is een langgerekt en gevarieerd landduinenlandschap
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Maasduinen
 30. Manteling van Walcheren

  Omschrijving
  De Manteling van Walcheren is een vrij smal duingebied met bossen, duinvalleien en landgoederen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Manteling van Walcheren
 31. Mariapeel

  Omschrijving
  De Mariapeel is een grotendeels open gebied met moeras, heide, bos en vennen in een omgeving met zeer veel ammoniakbronnen
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Mariapeel
 32. Meinweg

  Omschrijving
  De Meinweg is een grensoverschrijdend natuurgebied met flinke hoogteverschillen en een gevarieerde natuur
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Meinweg
 33. Meyendel

  Omschrijving
  Meyendel is een zeer afwisselend en uitgestrekt duinlandschap
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Meyendel
 34. Naardermeer

  Omschrijving
  Het Naardermeergebied is een natuurlijk meer omgeven door ruigten en broekbossen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Naardermeer
 35. Needse Achterveld

  Omschrijving
  Het Needse Achterveld is een overblijfsel van het vroegere heidegebied met stukjes bos
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Needse Achterveld
 36. Nieuwkoopse Plassen

  Omschrijving
  De Nieuwkoopse Plassen is een schilderachtig plassengebied dat een belangrijk broedgebied is voor watervogels
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Nieuwkoopse Plassen
 37. Noord-Hollands Duinreservaat

  Omschrijving
  Het Noord-Hollands Duinreservaat is een omvangrijk duingebied met vrij veel bos
  Metingen sinds
  2012
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Noord-Hollands Duinreservaat
 38. Oostelijke Vechtplassen

  Omschrijving
  De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit laagveengebieden met meren en plassen en een rijke schakering aan moerastypen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Oostelijke Vechtplassen
 39. Oosterschelde

  Omschrijving
  De Oosterschelde is een omvangrijke zeearm met nog enige getijdenwerking die ruimte biedt aan een grote variatie aan dier- en plantensoorten
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Oosterschelde
 40. Oostvaardersplassen

  Omschrijving
  De Oostvaardersplassen zijn ontstaan bij de inpoldering van het Flevoland en hebben zich ontwikkeld tot een enorm zoetwatermoeras met op de hogere delen een savanne-achtig grasland met vele grote grazers
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Oostvaardersplassen
 41. Rottige Meenthe en Brandemeer

  Omschrijving
  De Rottige Meenthe en het Brandemeer zijn laagveenverlandingsgebieden
  Metingen sinds
  2012
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Rottige Meenthe en Brandemeer
 42. Sallandse Heuvelrug

  Omschrijving
  De Sallandse Heuvelrug is een grote stuwwal met een daarvoor kenmerkende begroeiing
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Sallandse Heuvelrug
 43. Sarsven en De Banen

  Omschrijving
  Het Sarsven en de Banen zijn twee heidevennen in een Peelrestant.
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Sarsven en De Banen
 44. Schiermonnikoog

  Omschrijving
  Schiermonnikoog is een vrij klein Waddeneiland en is grotendeels nog vrij ongerept
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Schiermonnikoog
 45. Sint Pietersberg

  Omschrijving
  De Sint Pietersberg is een voor Nederland uitzonderlijk natuurgebied met een grote variatie
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Sint Pietersberg
 46. Springendal

  Omschrijving
  Het Springendal is een deel van een stuwwal met een zeer diverse natuur en cultuurgebieden
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Springendal
 47. Stelkampsveld

  Omschrijving
  Het Stelkampsveld Is een Achterhoeks kampenlandschap met een kleinschalige afwisseling van essen, graslanden, heide en hoeven
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Stelkampsveld
 48. Strabrechtse Heide

  Omschrijving
  De Strabrechtse heide is een heide- en stuifzandlandschap met vele vennen
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Strabrechtse Heide
 49. Terschelling

  Omschrijving
  Terschelling is een Waddeneiland op grote afstand van ammoniakbronnen met veel waardevolle waddennatuur
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Terschelling
 50. Van Oordt's Mersken

  Omschrijving
  Van Oordt's Mersken is een beekdallandschap op de overgang van zandgrond naar laagveen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Van Oordt's Mersken
 51. Vechtstreek

  Omschrijving
  De Vechtstreek bestaat uit het rivierlandschap van de Vecht en Beneden-Regge en het stuwwallandschap van o.a. de Archemer- en Lemelerberg met een rijk gevarieerde natuur
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Vechtstreek
 52. Veluwe A50

  Omschrijving
  Dit deelgebied bestaat uit heide met in het westen vrij veel bomen en bos, aan de westzijde direct tegen de vangrail van de A50 gelegen waar het verkeer ammoniak uitstoot
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Veluwe A50
 53. Veluwe algemeen

  Omschrijving
  De Veluwe is het grootste bosgebied van Nederland, waarbinnen ook talrijke heide velden en stuifzandgebieden aanwezig zijn
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Veluwe algemeen
 54. Veluwe centrale doorsnede

  Omschrijving
  De Veluwe centrale doorsnede bestaat voor een groot deel uit heideterreinen met veel ammoniakbronnen aan de westzijde
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Veluwe centrale doorsnede
 55. Vlieland

  Omschrijving
  Vlieland is een Waddeneiland op grote afstand van ammoniakbronnen met een gevarieerde duinnatuur en bedijkte kwelders
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Vlieland
 56. Voornes duin

  Omschrijving
  Het Voornes Duin is een jong duingebied met een zeer rijke flora en fauna
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Voornes duin
 57. Westerschelde en Saeftinghe

  Omschrijving
  De Westerschelde is de monding van de Schelde met een sterke getijdenwerking met zand- en slikplaten en schorren
  Metingen sinds
  2012
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Westerschelde en Saeftinghe
 58. Witte Veen

  Omschrijving
  Het Witte Veen herbergt met het aansluitende Duitse Witte Veen een hoogveenrestant met natte heide en bos
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Witte Veen
 59. Wooldse Veen

  Omschrijving
  Het Wooldse Veen herbergt met het aansluitende Duitse veengebied zich weer ontwikkelende stukjes hoogveen met natte heide en bos
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Wooldse Veen
 60. Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

  Omschrijving
  Het Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder zijn een brak laagveengebied met veel weiden die belangrijk zijn voor vogels
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
 61. Yerseke en Kapelse Moer

  Omschrijving
  De Yerseke en Kapelse Moer is één van de laatste stukken autenthiek Zeeuws polderlandschap met een grote verscheidenheid aan grondsoorten
  Metingen sinds
  2012
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Yerseke en Kapelse Moer
 62. Zwanenwater

  Omschrijving
  Het Zwanenwater is een gebied met overwegend kalkarme duinen en drassige valleien met twee uitgestrekte meren waarbij een zeer gevarieerde vegetatie aanwezig is
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Zwanenwater

Service

Service