Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN Bennekomse Meent

MAN-gebied Bennekomse Meent

Hieronder vind u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Bennekomse Meent.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Bennekomse Meent met meetlocaties
Terreinkenmerken
Open grasland
Natuurtypering
Het gebied herbergt zeldzame vochtige natuurtypes zoals blauwgrasland en beekdaltrilveen, dat door kwelwater kan voortbestaan in deze omgeving met intensieve agrarische activiteit
Ligging
De Bennekomse Meent ligt in het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei tegen de grens met Utrecht aan, met vooral aan de oostzijde intensieve agrarische activiteit
Beheerder
Staatsbosbeheer, particulieren
Metingen sinds
2005
Aantal meetpunten
3

Meetresultaten

Meetwaarden locaties Bennekomse Meent

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Bennekomse Meent [µg/m3]
Meetlocatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Midden 11,9 11,9 10,2 9,7 11,9 8,3 10,2 9,8 12,6 11,2
2. Zuidwestrand 13,6 10,5 10,9 11,1 12,0 11,6 13,8 12,6 12,6 11,5
3. Oostzijde 13,9 13,3 12,1 10,5 16,2 15,6 17,0 15,4 13,4 13,0
Gebiedsgemiddelde 13,1 11,9 11,1 10,4 13,4 11,8 13,7 12,6 12,9 11,9

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Bennekomse Meent en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden. Het gemiddelde van alle MAN-metingen wordt ook getoond.

Meetwaarden vergelijkbare gebieden van Bennekomse Meent

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bennekomse Meent 13,1 11,9 11,1 10,4 13,4 11,8 13,7 12,6 12,9 11,9
Veluwe centrale doorsnede 2,0 3,2 3,8 4,1 4,2 3,7 4,5 4,2 4,1 3,9
Sarsven en De Banen 11,4 7,6 8,7 7,7 10,0 10,9 8,9 8,8 8,6 9,4
Boetelerveld 7,0 7,3 5,6 6,4 5,6 6,7 7,0 6,7 6,6
MAN-gemiddelde Nederland 4,5 4,3 4,2 4,1 4,4 4,0 4,8 4,4 4,1 4,5

Toelichting gebruik MAN data

Voor het bepalen van de 3-maand en jaargemiddelde ammoniakconcentraties zijn ontbrekende meetwaarden met een speciale methode afgeschat. Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Bij het beschikbaar stellen van de meetgegevens van 2014 is een nieuwe procedure toegepast waarmee ontbrekende meetwaarden worden gesubstitueerd. Deze nieuwe methode is ook toegepast op de meetgegevens van vóór 2014. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van de eerder gerapporteerde meetwaarden.

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service

Service