Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN Brabantse Wal

MAN-gebied Brabantse Wal

Hieronder vind u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Brabantse Wal.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Brabantse Wal met meetlocaties
Terreinkenmerken
overwegend bosgebied met open delen
Natuurtypering
Het gebied bestaat uit stuifzanden,droge heide, beekdalen, vennen, naaldbos en loofbos, landbouwgrond en landgoederen
Ligging
De Brabantse Wal ligt in het uiterste zuidwesten van Noord-Barbant, overgaand in de Kalmthoutse Heide in België
Beheerder
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, particulieren
Metingen sinds
2005
Aantal meetpunten
3

Meetresultaten

Meetwaarden locaties Brabantse Wal

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Brabantse Wal [µg/m3]
Meetlocatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Groote Meer 3,4 3,6 2,7 4,1 2,9 3,2 3,4 3,2 2,8 3,0
2. Kriekelare Duinen 1,9 2,6 2,1 2,8 2,5 2,3 2,9 3,2 2,8 2,7
3. Klapwijk 2,6 2,7 2,0 2,7 2,1 2,2 2,0 2,1 2,6 2,2
Gebiedsgemiddelde 2,7 3,0 2,3 3,2 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,6

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Brabantse Wal en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden. Het gemiddelde van alle MAN-metingen wordt ook getoond.

Meetwaarden vergelijkbare gebieden van Brabantse Wal

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brabantse Wal 2,7 3,0 2,3 3,2 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,6
Oosterschelde 4,6 4,0 3,9
Biesbosch 4,5 5,0 4,9
Loonse en Drunense Duinen 3,7 3,6 4,0
Yerseke en Kapelse Moer 5,0 4,8
MAN-gemiddelde Nederland 4,5 4,3 4,2 4,1 4,4 4,0 4,8 4,4 4,1 4,5

Toelichting gebruik MAN data

Voor het bepalen van de 3-maand en jaargemiddelde ammoniakconcentraties zijn ontbrekende meetwaarden met een speciale methode afgeschat. Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Bij het beschikbaar stellen van de meetgegevens van 2014 is een nieuwe procedure toegepast waarmee ontbrekende meetwaarden worden gesubstitueerd. Deze nieuwe methode is ook toegepast op de meetgegevens van vóór 2014. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van de eerder gerapporteerde meetwaarden.

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service

Service