Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN Haringvliet

MAN-gebied Haringvliet

Hieronder vind u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Haringvliet.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Haringvliet met meetlocaties
Terreinkenmerken
Uitgestrekt open gebied met veel water
Natuurtypering
Het gebied bestaat uit een groot zoetwaterbekken met het eiland Tiengemeten, zand- en slikplaten en oevers met brak grasland, riet en struweel
Ligging
Het Haringvliet ligt op de overgang van Zuid-Holland naar de Zeeuwse eilanden
Beheerder
Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en particulieren
Metingen sinds
2013
Aantal meetpunten
1

Meetresultaten

Meetwaarden locaties Haringvliet

Indien er voor het gebiedsgemiddelde maar één meetwaarde is, dan wordt deze niet in de grafiek getoond. De meetwaarde is wel terug te vinden in de tabel met meetwaarden.

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Haringvliet [µg/m3]
Meetlocatie 2013 2014
1. Tiengemeten 6,5 6,9
Gebiedsgemiddelde 6,5 6,9

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Haringvliet en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden. Het gemiddelde van alle MAN-metingen wordt ook getoond.

Meetwaarden vergelijkbare gebieden van Haringvliet

Indien er voor een gebied maar één meetwaarde is, dan wordt deze niet in de grafiek getoond. De meetwaarde is wel terug te vinden in de tabel met meetwaarden.

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Haringvliet 6,5 6,9
Voornes duin 1,5 2,7 1,6 2,3 2,1 1,7 2,4 1,9 2,1 2,5
Krammer-Volkerak 7,9
Grevelingen 3,3 3,0
Oosterschelde 4,6 4,0 3,9
MAN-gemiddelde Nederland 4,5 4,3 4,2 4,1 4,4 4,0 4,8 4,4 4,1 4,5

Toelichting gebruik MAN data

Voor het bepalen van de 3-maand en jaargemiddelde ammoniakconcentraties zijn ontbrekende meetwaarden met een speciale methode afgeschat. Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Bij het beschikbaar stellen van de meetgegevens van 2014 is een nieuwe procedure toegepast waarmee ontbrekende meetwaarden worden gesubstitueerd. Deze nieuwe methode is ook toegepast op de meetgegevens van vóór 2014. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van de eerder gerapporteerde meetwaarden.

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service

Service