Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN Rottige Meenthe en Brandemeer

MAN-gebied Rottige Meenthe en Brandemeer

Hieronder vind u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Rottige Meenthe en Brandemeer.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Rottige Meenthe en Brandemeer met meetlocaties
Terreinkenmerken
een zeer open gebied
Natuurtypering
Het gebied bestaat uit laagveenbegroeiing met vooral grasland en rietvelden
Ligging
De Rottige Meenthe en Brandemeer liggen op de overgang van Overijssel naar Friesland
Beheerder
Staatsbosbeheer, Provincie Fryslân, particulieren
Metingen sinds
2012
Aantal meetpunten
3

Meetresultaten

Meetwaarden locaties Rottige Meenthe en Brandemeer

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Rottige Meenthe en Brandemeer [µg/m3]
Meetlocatie 2012 2013 2014
1. Rottige Meenthe Peilbuis 5,6 4,7 6,1
2. Brandemeer noord 5,9 6,1 7,2
3. Brandemeer zuid 5,2 6,7
Gebiedsgemiddelde 5,8 5,3 6,6

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Rottige Meenthe en Brandemeer en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden. Het gemiddelde van alle MAN-metingen wordt ook getoond.

Meetwaarden vergelijkbare gebieden van Rottige Meenthe en Brandemeer

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2012 2013 2014
Rottige Meenthe en Brandemeer 5,8 5,3 6,6
Van Oordt's Mersken 5,5 5,0 6,3
Groote Wielen 4,8 5,0 6,9
Leekstermeergebied 4,7 4,9 5,5
Drents-Friese Wold 3,1 3,0 3,7
MAN-gemiddelde Nederland 4,4 4,1 4,5

Toelichting gebruik MAN data

Voor het bepalen van de 3-maand en jaargemiddelde ammoniakconcentraties zijn ontbrekende meetwaarden met een speciale methode afgeschat. Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Bij het beschikbaar stellen van de meetgegevens van 2014 is een nieuwe procedure toegepast waarmee ontbrekende meetwaarden worden gesubstitueerd. Deze nieuwe methode is ook toegepast op de meetgegevens van vóór 2014. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van de eerder gerapporteerde meetwaarden.

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service

Service