Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN Sarsven en De Banen

MAN-gebied Sarsven en De Banen

Hieronder vind u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Sarsven en De Banen.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Sarsven en De Banen met meetlocaties
Terreinkenmerken
Een afwisselend en deels open terrein
Natuurtypering
Het gebied bestaat uit twee heidevennen met plaatselijk moerasveen, wilgen- en gagelstruweel, elzen- en berkenbroekbos en zowel natte als drogere graslanden
Ligging
Het Sarsven en de Banen ligt in Midden-Limburg nabij de grens met Brabant
Beheerder
Limburgs Landschap
Metingen sinds
2005
Aantal meetpunten
2

Meetresultaten

Meetwaarden locaties Sarsven en De Banen

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Sarsven en De Banen [µg/m3]
Meetlocatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Sarsven 10,9 6,9 7,8 7,3 10,0 11,9 9,5 9,3 9,0 10,0
2. De Banen 11,9 8,3 9,6 8,1 9,9 10,0 8,3 8,4 8,2 8,7
Gebiedsgemiddelde 11,4 7,6 8,7 7,7 10,0 10,9 8,9 8,8 8,6 9,4

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Sarsven en De Banen en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden. Het gemiddelde van alle MAN-metingen wordt ook getoond.

Meetwaarden vergelijkbare gebieden van Sarsven en De Banen

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sarsven en De Banen 11,4 7,6 8,7 7,7 10,0 10,9 8,9 8,8 8,6 9,4
Groote Peel 9,8 8,4 7,5 5,9 7,6 8,3 9,4 9,0 7,2 7,8
Strabrechtse Heide 5,0 4,5 5,4 4,8 5,0 4,5 5,3 4,4 4,5 5,5
Mariapeel 7,3 6,3 6,8 5,7 6,3 5,9 6,6 7,1 5,9 6,3
MAN-gemiddelde Nederland 4,5 4,3 4,2 4,1 4,4 4,0 4,8 4,4 4,1 4,5

Toelichting gebruik MAN data

Voor het bepalen van de 3-maand en jaargemiddelde ammoniakconcentraties zijn ontbrekende meetwaarden met een speciale methode afgeschat. Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Bij het beschikbaar stellen van de meetgegevens van 2014 is een nieuwe procedure toegepast waarmee ontbrekende meetwaarden worden gesubstitueerd. Deze nieuwe methode is ook toegepast op de meetgegevens van vóór 2014. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van de eerder gerapporteerde meetwaarden.

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service

Service