Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN Springendal

MAN-gebied Springendal

Hieronder vind u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Springendal.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Springendal met meetlocaties
Terreinkenmerken
een mozaïek van open gebiedjes en stukken bos in geaccidenteerd terrein
Natuurtypering
Het gebied bestaat uit kleinschalig cultuurlandschap met een afwisseling van bos, heide, beekjes en vele bronnen met natte schraalgraslanden en heischrale graslanden, bronnetjesbos, jeneverbesstruweel en droge en vochtige heide
Ligging
Het Springendal ligt in het uiterste noorden van Twente tegen de Duiste grens
Beheerder
Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, particulieren
Metingen sinds
2005
Aantal meetpunten
2

Meetresultaten

Meetwaarden locaties Springendal

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Springendal [µg/m3]
Meetlocatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. NAM 4,0 4,1 4,2 4,3 4,7 4,0 5,2 5,1 4,6 5,2
2. Zuid 5,3 4,7 5,8 5,4 5,5 6,9 6,2 5,5 6,0
Gebiedsgemiddelde 4,0 4,7 4,5 5,1 5,0 4,8 6,1 5,6 5,0 5,6

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Springendal en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden. Het gemiddelde van alle MAN-metingen wordt ook getoond.

Meetwaarden vergelijkbare gebieden van Springendal

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Springendal 4,0 4,7 4,5 5,1 5,0 4,8 6,1 5,6 5,0 5,6
Dinkelland 4,2 4,1 3,9 4,5 4,7 4,6 5,5 5,5 5,4 6,1
Vechtstreek 4,8 4,7 5,5
Sallandse Heuvelrug 4,4 3,7 4,0 4,0 4,1 3,8 4,5 4,5 4,0 4,5
Bargerveen 4,1 4,5 4,1 5,5 5,0 4,5 5,6
MAN-gemiddelde Nederland 4,5 4,3 4,2 4,1 4,4 4,0 4,8 4,4 4,1 4,5

Toelichting gebruik MAN data

Voor het bepalen van de 3-maand en jaargemiddelde ammoniakconcentraties zijn ontbrekende meetwaarden met een speciale methode afgeschat. Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Bij het beschikbaar stellen van de meetgegevens van 2014 is een nieuwe procedure toegepast waarmee ontbrekende meetwaarden worden gesubstitueerd. Deze nieuwe methode is ook toegepast op de meetgegevens van vóór 2014. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van de eerder gerapporteerde meetwaarden.

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service

Service