Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN Oostburg De Sophia

MAN-gebied Oostburg De Sophia

Hieronder vind u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Oostburg De Sophia.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Oostburg De Sophia met meetlocaties
Terreinkenmerken
Berm in weilanden
Natuurtypering
Voormalige zandafgraving, ingericht als klein nieuw natuurgebied met velden en open water in natuurlijk grasland
Ligging
De Sophia is gelegen in het westen van Zeeuws-Vlaanderen
Beheerder
Zeeuws Landschap
Metingen sinds
2015
Aantal meetpunten
1

Meetresultaten

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Oostburg De Sophia [µg/m3]
Meetlocatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Maagdenbergweg 6,0 7,2
Gebiedsgemiddelde 6,0 7,2

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Oostburg De Sophia en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden. Het gemiddelde van alle MAN-metingen wordt ook getoond.

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oostburg De Sophia 6,0 7,2
Manteling van Walcheren 2,1 2,1 2,1 2,0 2,8
Nisse De Poel 3,6 4,3
Westerschelde & Saeftinghe 5,3 5,0 4,7 5,3
Yerseke & Kapelse Moer 5,2 4,9 4,6 5,6
MAN-gemiddelde Nederland 4,8 4,5 4,4 4,3 4,6 4,2 5,0 4,6 4,3 4,7 4,0 5,3

Toelichting gebruik MAN data

Voor het bepalen van de 3-maand en jaargemiddelde ammoniakconcentraties zijn ontbrekende meetwaarden met een speciale methode afgeschat. Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Bij het beschikbaar stellen van de meetgegevens van 2014 is een nieuwe procedure toegepast waarmee ontbrekende meetwaarden worden gesubstitueerd. Deze nieuwe methode is ook toegepast op de meetgegevens van vóór 2014. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van de eerder gerapporteerde meetwaarden.

Naar aanleiding van een technische aanpassing in de referentieapparatuur welke is gebruikt voor de kalibratie van de metingen zijn in 2017 de metingen over de periode 2005 t/m 2015 herberekend. De concentratie ammoniak komt hierdoor enkele procenten hoger te liggen.

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service

Service