Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN Veluwe A50

MAN-gebied Veluwe A50

Hieronder vind u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Veluwe A50.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Veluwe A50 met meetlocaties
Terreinkenmerken
Glooiend open heideterrein , bij de A50 echter veel bos nabij de meetpunten
Natuurtypering
Heidevelden omringd door bos
Ligging
Dit deelgebied ligt in het zuidoosten van de Veluwe vanaf de A50 naar de oostzijde van de Rozendaalse Heide, het verkeer op de A50 is de enige grote bron van ammoniak in deze omgeving
Beheerder
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat
Metingen sinds
2006
Aantal meetpunten
4

Meetresultaten

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Veluwe A50 [µg/m3]
Meetlocatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4. Rozendaalse heide 2,2 2,5 2,8 3,1 2,9 2,2 3,4 3,0 2,8 2,6 2,1 2,6
12. Rozendaalse heide A50-1* 3,8 4,4 4,1 5,0 3,9 3,9 4,8 5,1 4,6 4,0 5,4
13. Rozendaalse heide A50-2 2,9 3,4 3,2 2,7 2,6 3,1 3,1 3,2 3,0 2,3 3,2
14. Rozendaalse heide A50-3 2,3 3,5 4,0 3,1 2,3 2,6 2,9 2,8 2,6 2,2 3,1
Gebiedsgemiddelde 2,2 2,6 3,2 3,4 2,9 2,4 3,0 3,0 2,9 2,7 2,2 3,0
* geeft aan dat de locatie niet wordt meegenomen in gebiedsgemiddelde

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Veluwe A50 en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden. Het gemiddelde van alle MAN-metingen wordt ook getoond.

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Veluwe A50 2,2 2,6 3,2 3,4 2,9 2,4 3,0 3,0 2,9 2,7 2,2 3,0
Veluwe Algemeen 2,4 2,8 3,2 4,0 3,8 3,0 3,8 3,6 3,6 3,4 3,2 3,6
Veluwe Doorsnede 2,1 3,4 4,0 4,3 4,4 3,9 4,7 4,4 4,3 4,1 4,1 4,5
De Borkeld & Elssenerveld 4,7 3,6 3,7 3,9 3,6 4,1 4,1 4,1 4,3 3,5 4,7
Sallandse Heuvelrug 4,8 3,9 4,2 4,2 4,3 3,9 4,6 4,7 4,2 4,6 4,0 5,0
MAN-gemiddelde Nederland 4,8 4,5 4,4 4,3 4,6 4,2 5,0 4,6 4,3 4,7 4,0 5,3

Toelichting gebruik MAN data

Voor het bepalen van de 3-maand en jaargemiddelde ammoniakconcentraties zijn ontbrekende meetwaarden met een speciale methode afgeschat. Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Bij het beschikbaar stellen van de meetgegevens van 2014 is een nieuwe procedure toegepast waarmee ontbrekende meetwaarden worden gesubstitueerd. Deze nieuwe methode is ook toegepast op de meetgegevens van vóór 2014. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van de eerder gerapporteerde meetwaarden.

Naar aanleiding van een technische aanpassing in de referentieapparatuur welke is gebruikt voor de kalibratie van de metingen zijn in 2017 de metingen over de periode 2005 t/m 2015 herberekend. De concentratie ammoniak komt hierdoor enkele procenten hoger te liggen.

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service

Service