Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN Westerschelde & Saeftinghe

MAN-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Hieronder vind u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Westerschelde & Saeftinghe.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Westerschelde & Saeftinghe met meetlocaties
Terreinkenmerken
Zeer open water met eveneens zeer open oevergebieden
Natuurtypering
Het gebied bestaat uit watergeulen, zandplaten, slikken, schorren, kreken en stukken duin met grote getijdenverschillen
Ligging
De Westerschelde bevindt zich in het zuiden van Zeeland
Beheerder
Natuurmonumenten, het Zeeuwse Landschap, Domeinen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, particulieren
Metingen sinds
2012
Aantal meetpunten
3

Meetresultaten

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Westerschelde & Saeftinghe [µg/m3]
Meetlocatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Kop Rijksdam 4,3 4,6 4,0 5,5
2. Schaapskooi 4,3 4,3 3,7 4,5
3. Biezelingse Ham 7,2 6,1 6,5 5,9
Gebiedsgemiddelde 5,3 5,0 4,7 5,3

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Westerschelde & Saeftinghe en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden. Het gemiddelde van alle MAN-metingen wordt ook getoond.

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Westerschelde & Saeftinghe 5,3 5,0 4,7 5,3
Oosterschelde 4,9 4,2 4,1 3,7 4,9
Brabantse Wal 2,9 3,1 2,4 3,3 2,6 2,7 2,8 3,0 2,9 2,7 2,7 3,3
Yerseke & Kapelse Moer 5,2 4,9 4,6 5,6
Oostburg De Sophia 6,0 7,2
Nisse De Poel 3,6 4,3
MAN-gemiddelde Nederland 4,8 4,5 4,4 4,3 4,6 4,2 5,0 4,6 4,3 4,7 4,0 5,3

Toelichting gebruik MAN data

Voor het bepalen van de 3-maand en jaargemiddelde ammoniakconcentraties zijn ontbrekende meetwaarden met een speciale methode afgeschat. Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Bij het beschikbaar stellen van de meetgegevens van 2014 is een nieuwe procedure toegepast waarmee ontbrekende meetwaarden worden gesubstitueerd. Deze nieuwe methode is ook toegepast op de meetgegevens van vóór 2014. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van de eerder gerapporteerde meetwaarden.

Naar aanleiding van een technische aanpassing in de referentieapparatuur welke is gebruikt voor de kalibratie van de metingen zijn in 2017 de metingen over de periode 2005 t/m 2015 herberekend. De concentratie ammoniak komt hierdoor enkele procenten hoger te liggen.

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service

Service